material-allmoge-maleri-dalarna_larsjosSE

A llmogemåleriet är ett kulturarv som känns meningsfullt att få bära vidare i mitt arbete som dekorationsmålare. Att jordnära och med lust och inspiration få skapa ur egen fri fantasi, söka kunskap och egna erfarenheter om färger och material ger god träning och mer kunskap. Allmogens material och tekniker var kreativa och enkla. Det kom sig av att allmogen, d.v.s. folket, provade sig fram och ”tog vad man hade till hands”, och använde tilltron till sin egen förmåga. Det dekorativa måleriet fick sin glädje och charm på ett otvunget sätt, där målarglädjen blev viktigare än det korrekta penseldraget. Oftast var utövaren av detta måleri självlärd. Liksom allmogens konstnärliga begåvningar spreds från sin egen socken och ut till andra socknar och landskap, förflyttar jag mig enkelt idag från landsbygd till stad. Från självlärd till kunnig möter jag nu utmaningarna jag får genom mina kunder och deras önskningar.

 


 

allmogemaleri-dalamaleri_larsjosSE

Dalmåleriet 1770-1870

Med skorstenens intåg i allmogens stuga så försvann sotröken. Intresset för att måla och dekorera stugans interiörer fick större mening och betydelse. Uttrycket ”från slott till koja” stämmer väl in på hur impulser spreds från den skicklige målaren med gesällbrev och skråtillhörighet till den självlärde ute i landsbyggden. På detta sätt uppstod ett mycket förenklat dekorativt måleri hos allmogen.

 


 

allmoge-bevara-renovera-gammal-kok_larsjosSE

Värt ett försök att bevara ditt kök?

Den frågan kanske skulle ställas lite oftare Ett trärent 70-talskök kan med återbruk förvandlas till ett personligt allmogekök. Här är förslaget att kombinera målningen med många vita ytor för att skapa kontrast och ge ett fräscht intryck. Vitt kakel, vita väggar och mot taket en taklist målad i allmogestil.

 


 

renovering-skap-allmoge_larsjosSE

Varsam renovering

Ett allmogeskåp där målningen var borttagen, har återfått sitt ursprungliga utseende efter att med skarp blick och förstoringsglas letat mig fram till färger och mönster.

 

Välkommen att höra av dig!

Ta kontakt direkt